Herritarrak

*
Hauxe izango da zure "erabiltzaile izena".
*
8 karaktere gutxienez.
*
*
*
*
*
Letra ere bai.
Behar izanez gero bat baino gehiago jar dezakezu.

Udako Oporrak kanpainaren parte-hartzaileen baimena jasotzeko informazio-klausula.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko Datu Pertsonalen Tratamenduari eta Datu horien Zirkulazio Askeari dagokienez Pertsona Fisikoak Babesteari buruzko 2016/679 Erregelamenduarekin (EB) eta abenduaren 5eko 3/2018 Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko Lege Organikoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu adingabeei buruz ematen dituzun datu pertsonalak zein ekintzetan egingo diren argazkiak erabat konfidentzialki tratatu ahal izango direla Errenteriako Udalaren erantzukizunpean.

Aurrekoa alde batera utzi gabe, zure datu pertsonalen tratamendu eta/edo komunikaziorako adostasuna baliogabetu dezakezu edozein unetan, atzeraeraginezko ondoriorik gabe. Jakinarazten dizugu edozein unetan indarrean dagoen araudiak emandako eskubideak baliatu ahal izango dituzula tratamenduaren erantzulearen aurrean (Errenteriako Udala), idatzia aurkeztuz, telematikoki hemen, ZU! Zure Udala – Arreta Zerbitzura bertaratuta edo posta arruntez Udalaren egoitzara (Herriko Plaza z/g, 20100 Errenteria).

DATUAK TRATATZEKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna Errenteriako Udala.
Helburua Udako Oporrak programa kudeatzea.
Legitimazioa Adingabearen legezko tutorearen baimena.
Jatorria Interesdunak zuzenean emandako datuak.
Norentzat Ez da aurreikusten hirugarren batzuei irudiak ematea.
Eskubideak Sartu, aldatu, ezabatu, mugatu, aurka egin eta eramateko eskubidea zein informazio osagarrian azaldutako beste eskubide batzuk.
Informazio osagarria Datuak babesteari buruzko informazio osagarria kontsultatu dezakezu Pribatutasun Politikaren atalean (https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/).