Herritarrak

*
Hauxe izango da zure "erabiltzaile izena".
*
8 karaktere gutxienez.
*
*
*
*
*
Letra ere bai.
Behar izanez gero bat baino gehiago jar dezakezu.
Zein hizkuntzatan jaso nahi dituzu bidaliko mezuak?

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.

DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun politika: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

DATUAK TRATATZEKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna Errenteriako Udala.
Helburua Udako Oporrak programa kudeatzea.
Legitimazioa Adingabearen legezko tutorearen baimena.
Jatorria Interesdunak zuzenean emandako datuak.
Norentzat Ez da aurreikusten hirugarren batzuei irudiak ematea.
Eskubideak Sartu, aldatu, ezabatu, mugatu, aurka egin eta eramateko eskubidea zein informazio osagarrian azaldutako beste eskubide batzuk.
Informazio osagarria Datuak babesteari buruzko informazio osagarria kontsultatu dezakezu Pribatutasun Politikaren atalean (https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/).