Herritarrak

*
Hauxe izango da zure "erabiltzaile izena".
*
8 karaktere gutxienez.
*
*
*
*
*
Letra ere bai.
Behar izanez gero bat baino gehiago jar dezakezu.
AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorrak 13. artikuluan xedatutakoari jarraiki, ondorengoaz informatzen zaizu: Errenteriako Udalak eskaera orri honen bitartez eskuratzen dituen datu pertsonalak Udalak tratatuko dituela, bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsultatu gure pribatutasun politika: https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/. Adierazi ere, datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamendua mugatu eta datuen eramangarritasunari buruz dagozkion eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez-aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.
DATUAK TRATATZEKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna Errenteriako Udala.
Helburua Udako Oporrak programa kudeatzea.
Legitimazioa Adingabearen legezko tutorearen baimena.
Jatorria Interesdunak zuzenean emandako datuak.
Norentzat Ez da aurreikusten hirugarren batzuei irudiak ematea.
Eskubideak Sartu, aldatu, ezabatu, mugatu, aurka egin eta eramateko eskubidea zein informazio osagarrian azaldutako beste eskubide batzuk.
Informazio osagarria Datuak babesteari buruzko informazio osagarria kontsultatu dezakezu Pribatutasun Politikaren atalean (https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/).